Asiakaspalvelu p. 03 782 8091
kaikki yhteystiedot

Kuivasavu-menetelmä

Kuivasavumenetelmässä huoneilmaan levitetään hienojakoista aerosolia. Sumun laskeutuessa pinnoille muodostuu aineen muodostava ohut, näkymätön kemikaalikalvo. Tämä kalvo sitoo mikrobit ja homeitiöt, minkä seurauksena aineen sisältämät hapettavat ainesosat hajottavat nämä mikro-organismit.

Märkäaerosolisumu-menetelmä

Märkäaerosolisumu-menetelmä on toinen hajunpoistotapa, joka perustuu hapettamiseen. Työssä käytetään sähkökäyttöistä sumutinta, joka tuottaa hienojakoista aerosolisumua. Hajumolekyylit hajoavat ja passivoituvat aineen sisältämän hapetuskatalysaattorin vaikutuksesta.

Ennen Hajunpoisto- / desinfiointi-käsittelyä, rakenteista poistetaan kaikki vaurioituneet materiaalit, (käytännössä lahovauriot ja mikrobisaastuneet lämmöneristeet ymv.)