Kosteus­mittaukset
ja -kartoitukset

Käytössämme kosteusmittauksissa, kartoituksissa ja tutkimustöissämme on korkealuokkainen säännöllisesti kalibroitu mittaus- ja tutkimuskalusto.

Kosteusmittaukset ja -kartoitukset

Suuntaa antava kosteusmittaus tehdään pintakosteudenosoittimella, minkä jälkeen tarkempi rakenteiden kosteusmittaus suoritetaan rakennekosteusmittareilla rakenteisiin porattavien reikien kautta.

Vesivahinkokohteissa kartoitettaessa kastunutta aluetta porataan mittausreiät ensisijaisesti kohtiin, joista ne eivät mittaukset jälkeen näy (kynnyksien alle, komeroiden alle yms.).

Rakennustyömaalla suoritetut kosteusmittaukset ovat lähtökohta kaikille työmaan kosteudenhallintaan ja pinnoittamiseen liittyville jatkotoimenpiteille. Saatujen mittaustulosten perusteella tehtävät ratkaisut jatkotoimenpiteistä saattavat olla taloudellisesti ja aikataulunkin kannalta varsin huomattavia. Rakennustyömaalla kosteusmittaukset tehdään joko porareikä- tai näytepalamittauksena. Näytepalamittaus soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin kun työmaan sisäolosuhteet eivät ole normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Kosteusmittausten suorittaminen sekä mittaustulosten tulkinta vesivahingoittuneessa kohteessa sekä rakennustyömaan vaihtelevissa olosuhteissa vaativat todellista ammattitaitoa.

Referenssit