Lämpö­kuvaukset

Lämpökuvaukset

Lämpökuvausmenetelmällä voidaan tutkia tutkittavan kohteen pintalämpötiloja. Lämpökuvista voidaan selvittää kuvattavan kohteen kunto ja sen lämpötekniset ominaisuudet. Lämpökuvauksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa on esitetty korjaustarpeet, vakavuudet sekä niiden laajuus. Lämpökuvien analysoinnin pohjana käytetään asumisterveysohjetta.

Lämpökuvausta voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• Rakenteiden ilma- ja lämpövuotojen paikallistaminen
• Putkivuotojen paikallistaminen
• Lattialämmityskaapeleiden ja putkistojen paikallistaminen
• Urakoitsijan työn laadunvarmistus ennen kohteen vastaanottoa
• Sähkökeskuksien ylikuormituksien paikallistaminen.

Referenssit